Follow

how to go to university when you're too disabled to actually go to university?

· · Web · 1 · 0 · 1

@hekla Eller hvorfor blev jeg først cand.mag i 2012, selvom jeg startede på uni i 1998...

Sign in to participate in the conversation
Helvede

Velkommen til Helvede, fediversets hotteste instance! Vi praktiserer mørk meme-magi og shitposter langt ind i de dybeste afgrunde. Hatespeech tolereres ikke. #helliswholesome Welcome to Hell, the hottest instance in the fediverse! We practice dark meme-magic and shitpost far into the abyss. Hate speech will not be tolerated. #helliswholesome