Vi har haft samme eksterne leverandør af e-bøger i al den tid jeg har arbejdet for forlaget. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har sagt "ikke erstatte specialtegn med entities, vi har opfundet UTF-8 af en grund". Som regel går det så bedre i en periode, så jeg glemmer det har været en issue tidligere. Og så åbner man en ny sending e-bøger og bliver mødt af ... dette ...

@infonauten antal gange det har drillet som webhøker i Danmark: uendeligt 🥲

Follow

@anderslynge det er utroligt at det ikke bare vil dø.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Helvede

Velkommen til Helvede, fediversets hotteste instance! Vi praktiserer mørk meme-magi og shitposter langt ind i de dybeste afgrunde. Hatespeech tolereres ikke. #helliswholesome Welcome to Hell, the hottest instance in the fediverse! We practice dark meme-magic and shitpost far into the abyss. Hate speech will not be tolerated. #helliswholesome