Home to 101 users
Who published 10.8K posts

Server rules

Below is a summary of rules you need to follow if you want to have an account on this server of Mastodon:

  1. Serveren er tiltænkt feminister, queers, progressive nørder og andre cool beans! . Den er modereret af @hekla og @maiathecyberwitch og vi sørger for et safer space til alle jer der mangler.
  2. Diskriminerende adfærd resulterer i advarsel eller at vi sletter din konto. Racisme, transfobi, sexisme, able-isme og diskriminerende adfærd tolereres ikke
  3. Indhold der promoverer fascime, nazisme og hvidt overherredømme eller andre xenofobiske voldelige ideologier tolereres ikke. Symboler der associeres med disse bevægelser bør desuden ikke bruges som en joke.
  4. Undlad at fortsætte en diskussion med en bruger, der har frabedt sig kontakt.
  5. Stalking og doxxing tolereres ikke. Anmeld straks til moderatorerne, hvis du oplever eller bevidner det.
  6. At opfordre andre til at engagere negativt med en anden bruger (brigading) vil resultere i at vi fjerner dig fra serveren. Hvis det er tydeligt at en anden bruger ønsker at stoppe kontakten, kan vi bedømme gentagende forsøg på at etablere kontakt som chikane.
  7. Opfordringer til at ødelægge helvede.net fællesskabet eller at angribe dets tekniske infrastruktur, på denne server eller andetsteds, kan resultere i bortvisning.
  8. Indhold der er ulovligt i Danmark eller USA tolereres ikke.